Chanti


Chanti.  Hvem er Chanti?

Jeg er en dame i min beste alder, som har fibromylgi og en muskel-sykdom som er veldig sjeldn. Sliter med å være kronisk trett, jobber ikke, og har til tider en tøff hverdag som skal organisere alt fra sofaens beste hjørnet.


Men uansett hvor mørkt alt er så ser jeg alltid en løsning på det. Finner en utvei.


Har 3 unger som også har sine problemer. Lager egen fane for hver av dem. + jeg har en samboer som pendler på jobb i fast turnus.
 Noen seriøse innlegg og noen helt borte vekk.


 Skriver om det jeg har lyst til, og det som opptar meg til en hver tid. Og det kan jo være så mangt.


 Men blir nok en del innlegg som beskriver den daglige kampen mot det offentlig også.
 Er mye hjelp fra det offentlig som skal fungere for at en hverdag for 1 kronisk syk mor med 3 kronisk syke barn, og mann som pendler 2 av 6 går uker går opp, Og at vi alle 5 får en god hverdag:)